Zakres usług

 • Serwis kotłów De Dietrich w tym serwis:
 1. kotłów gazowych De Dietrich,LogoDDc
 2. serwis kotłów olejowych De Dietrich,
 3. serwis kotłów gazowych De Dietrich,
 4. serwis kotłów kondensacyjnych De Dietrich
 • Serwis instalacji i przyłączy do kotłowni grzewczych,
 • Serwis pomp ciepła De Dietrich,
 • Serwis kotłów i palników gazowych nadmuchowych De Dietrich, analizy spalin,
 • Serwis kotłów i palników olejowych nadmuchowych De Dietrich, analizy spalin,
 • Serwis kotłów gazowych atmosferycznych De Dietrich,
 • Serwis kotłów kondensacyjnych gazowych i olejowych De Dietrich, analizy spalin,
 • Serwis palników gazowych Oertli, analizy spalin,
 • Serwis palników gazowo-olejowych Oertli, analizy spalin,
 • Serwis palników olejowych Oertli,
 • Serwis palników olejowo-gazowych Riello,
 • Serwis instalacji solarnych De Dietrich, płaskich i próżniowych,
 • Montaż kotłów De Dietrich i automatyki sterowniczej marki De Dietrich,
 • Naprawy gwarancyjne wszystkich typów i typoszeregów urządzeń grzewczych De Dietrich,
 • Naprawy pogwarancyjne wszystkich kotłów,
 • Modernizacja  sterowania automatyki kotłowni,
 • Odbiory UDT kotłowni,
 • Przeglądy okresowe urządzeń grzewczych,
 • Pierwsze uruchomienia urządzeń grzewczych marki De Dietrich,
 • Konserwacje, stały nadzór kotłowni w obiektach przemysłowo-handlowych, mieszkalnych i wielorodzinnych i użyteczności publicznej,
 • Wykonywanie specjalistycznych instalacji elektrycznych okablowania elektrycznego automatyki i sterowania kotłowni w pełnym zakresie,
 • Weryfikacja i ekspertyzy prawidłowości wykonania instalacji elektrycznej, wodnej, wentylacji i spalinowej kotłowni.